סינאל מלל - שעון נוכחות | שכר בקליק | בקרת כניסה
  שעון נוכחות Synel Worldwide

  שיחת חינם: 1-800-221-885
  
  מחשבוני שכר

מערכת אינטרנטית לחישוב שכר עובדיך הכוללת דוחות לרשויות מס הכנסה וביטוח לאומי


מחשבון שכר "נטו/ברוטו" - לנוחיות המשתמשים המבקשים לבדוק את תלושי השכר או לחשב תשלומים צפויים. השימוש במחשבוני שכר – "נטו / ברוטו" הינו ללא תשלום.
המחשבונים מאפשרים לשכירים במדינת ישראל לבצע סימולציה, לחשב ולהשוות את סכום הנטו המשולם לחשבונם, לעומת הברוטו הניתן ע"י המעסיק, בהתחשב בהפרשות העובד ונקודות הזיכוי. כמו כן, המחשבון מאפשר למעסיקים לבדוק את עלות המעביד על פי הברוטו אותו הם הציעו לעובד, בהתבסס על הפרשות המעביד. "נטו/ברוטו" מאפשר לשלב בזמן הסימולציה את כל המשתנים והתנאים הנלווים לשכר, כגון: קופות גמל, הוצאות רכב, ביטוח מנהלים, וכו'. "נטו/ברוטו" אינו דורש בעל מקצוע להפעלתו.

"נטו / ברוטו" כולל את המחשבונים הבאים:

"חישוב נקודות זיכוי"    יש לבחור כאשר ברצונך לדעת את נקודות הזיכוי להן אתה זכאי מבחינת המס
                                      בהתאם לחוק. ברירת המחדל הנה 2.25.
"חישוב נטו לפי ברוטו" יש לבחור כאשר בידך סכום הברוטו והנך מבקש לדעת את סכום הנטו.

"חישוב ברוטו לפי נטו" יש לבחור כאשר בידך סכום הנטו והנך מבקש לדעת את סכום הברוטו.

"חישוב עלות מעסיק"   מחשבון עבור מעסיקים המעונינים לבדוק ברוטו לעובד עפ"י התקציב.

הערות:
1. ניכויים והפרשות לקופות-גמל, קרנות השתלמות וכו' ניתן להזין באחוזים (%), משבצת ימנית או בסכומים (ש"ח),משבצת שמאלית. 2. הנתונים בתוכנה זו משמשים לצורך אומדן עזר בלבד. אין להסתמך על כל נתון שהתקבל דרך התוכנה לקבלת החלטות מחייבות
    בכל נושא שהוא. SYNEL MLL PayWay או מי מטעמה אינה אחראית בכל צורה שהיא לכל נתון אשר יופק באמצעות תוכנה     זו ולא תהא אחראית לכל תוצאה שתיגרם למשתמש עקב הסתמכות על הנתונים המופקים באמצעות התוכנה לצורך קביעת שכר.
    
    
ENGLISH שמירה על פרטיות תנאי שימוש דף הבית
שעון נוכחות | אודות | שכר ומשאבי אנוש | נוכחות ומשימות | דיווח ובקרה | בקרת כניסה | עדכוני תוכנה | חדשות | צור קשר
כל הזכויות שמורות לסינאל תעשיות בע"מ © 2007-2010
כל סימני הלוגו והשמות הרשומים הינם רכוש החברות להן הם שייכים.
Powered by Inter-S